Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy pod określeniem „projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę/oddział/filię/delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM” akceptowane jest posiadanie oddziału w Łodzi będącego w strukturach Fundacji i powołanego uchwałą zarządu, ale nieujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym? Co dokładnie rozumiane jest pod pojęciem „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”?

 Przejdź na górę