Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

W jaki sposób weryfikowane jest kryterium merytoryczne punktowane nr 1. Zintegrowany charakter projektu/ komplementarność projektu EFS – powiązanie z innymi projektami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM i pozostałe kryteria dotyczące oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT?

 Przejdź na górę