Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

W jaki sposób będzie weryfikowane spełnianie kryterium oceny strategicznej nr 4: „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie łom” i czy potwierdzenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, jest wystarczającym dokumentem?

 Przejdź na górę