Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy we wniosku o dofinansowanie można założyć, iż finansowe wsparcie pomostowe będzie realizowane wyłącznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu (co oznacza brak założenia przedłożonego wsparcia pomostowego)? Czy też powinna zostać założona wypłata finansowego wsparcia pomostowego przez kolejne 6 miesięcy (czyli w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu)? Jeśli należy założyć przedłużone wsparcie pomostowe w postaci finansowej, to jaki odsetek uczestników powinien otrzymać takie wsparcie?

 Przejdź na górę