Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Które z poniższych rozwiązań dotyczących sposobu realizacji wsparcia pomostowego w postaci szkoleń i doradztwa jest prawidłowe: czy wsparcie powinno być organizowane przez realizatorów projektu (wnioskodawcę / partnera - zależnie od podziału obowiązków w projekcie), czy uczestnicy projektu powinni korzystać z takich usług u podmiotów zewnętrznych?

 Przejdź na górę