Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej (ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna formularzy), doradcy zawodowego, specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji, specjalisty ds. monitoringu dotacji, zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych ?

 Przejdź na górę