Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik horyzontalny ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

 Przejdź na górę