Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Powrót

W jaki sposób należy oszacować liczbę osób biorących udział w rekrutacji, a co za tym idzie liczbę świadczonych usług doradztwa zawodowego?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę