Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Powrót

W Załączniku 7 do Regulaminu konkursu jako maksymalną stawkę wynagrodzenia dla trenera podano 85 zł, z kolei za usługi szkoleniowe 135 zł. Z czego wynika ta rozbieżność? Czy stawka za usługi szkoleniowe dotyczy także szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę