Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Powrót

Czy w przypadku realizacji szkoleń zarówno indywidualnych jak i grupowych, dopuszczalne jest aby tematyka związana z przygotowaniem biznesplanu była poruszana w ramach jednej i drugiej formy szkolenia?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę