Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Powrót

Czy prawidłowe jest założenie, że przyznanie uczestnikom wsparcia pomostowego w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia finansowego (podpisania umowy) tj. w 2021r. to kwota 2800zł. Kwota 2800zł będzie kwotą netto bez podatku VAT (w ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do finansowania ze środków projektu podatku VAT).

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę