Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Powrót

W załączniku nr 7 (Wymagania dotyczące cen rynkowych) do Regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 jest zapis, że „Maksymalne łączne koszty realizacji szkoleń w całym projekcie nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 2000,00 zł". Czy z tego limitu można wyłączyć koszty wyżywienia i zwrot kosztów opieki?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę