Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Powrót

Zgodnie z zał. nr 7 (wymagania dotyczące cen rynkowych) maksymalna kwota na uczestnika w ramach wsparcia w postaci usług szkoleniowych wynosi 2 000 zł. Czy w ten koszt wliczane są również stypendia szkoleniowe i refundacje kosztów dojazdu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę