Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Powrót

Zgodnie z Regulaminem konkursu finansowe wsparcie pomostowe ma postać pomocy wypłacanej miesięcznie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia finansowego (podpisania umowy). Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2250,00 zł. Proszę o informację czy ww. stawkę należy traktować jako stawkę netto czy brutto, tj. zawierającą podatek VAT czy niezawierającą podatku VAT. Czy wnioskodawca powinien z góry obniżyć ww. stawkę o 23% podatku VAT?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę