Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Powrót

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać we wniosku o dofinansowanie szczegółowe informacje nt. ww. usług szkoleniowo-doradczych, np. zakres tematyczny, liczba godzin, liczba dni szkoleniowych, itp.?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę