Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Powrót

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie szkoleniowo-doradcze jest obligatoryjnym elementem projektu. Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu ta forma wsparcia "może mieć postać usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) mających na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej". Proszę o wyjaśnienie czy ww. forma wsparcia może czy musi mieć formę usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym oraz jak należy definiować usługi szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę