Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Powrót

Czy jest możliwość założenia więcej niż jednej tury rekrutacji uczestników? Przykładowo, będzie 50 uczestników, ale 25 z nich wyrekrutowanych w pierwszym miesiącu trwania projektu, a kolejne 25, np. w 5 miesiącu? Obie grupy przeszłyby identyczną ścieżkę wsparcia.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę