Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Powrót

Czy istnieje możliwość uwzględnienia wsparcia doradczego specjalistycznego po uzyskaniu dotacji (niebędącego wsparciem pomostowym) oraz podanie ewentualnych limitów tych wydatków w przeliczeniu na osobę?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę