Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Powrót

Czy stawka jednostkowa powinna stanowić jedno odrębne zadanie? Czy w zadaniu dotyczącym przyznania wsparcia finansowego można ująć oprócz stawki na dotację także pozycję związaną z oceną biznesplanów czy też ocena biznesplanów (wraz z procedurą odwoławczą) powinna stanowić osobne zadanie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę