Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2021)

Powrót

Czy wkładem własnym może być wynagrodzenie/dodatki dla opiekunów stażu - wkład wnoszony przez podmioty przyjmujące uczestników na staż? W jakiej formie taki wkład własny może zostać wniesiony oraz na podstawie jakich dokumentów może zostać rozliczony?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę