Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.2 (1/2017)

Powrót

W jaki sposób Wnioskodawca może potwierdzić wniesienie wkładu własnego w postaci kosztów pośrednich?

 Przejdź na górę