Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy we wniosku należy wybrać wskaźnik horyzontalny pn. "Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)" i jak prawidłowo określić sposób pomiaru ww. wskaźnika?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę