Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy realizując projekt spełniający oba kryteria premiujące wystarczy, że odpowiednia informacja zostanie zawarta w opisie grupy docelowej? Czy należy również dodać odpowiednie wskaźniki projektowe obejmujące te kwestie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę