Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy jest określona minimalna liczba osób, które zostaną objęte projektem?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę