Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku…, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin zegarowych miesięcznie. Daje to kwotę 1 489 zł przy 150 godzinach, a jakie zastosować zaokrąglenie przy stawce godzinowej: 9,92 zł czy 9,93 zł?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę