Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Jeśli Wnioskodawca w projekcie będzie obejmował wsparciem wyłącznie grupę osób wskazaną w pkt 1 (pkt 2.5 Regulaminu konkursu) tj. nie planuje rekrutować bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49, to czy musi zawierać zapisy w tym zakresie we wniosku?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę