Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy jest określona maksymalna kwota, jaka może być przeznaczona na pokrycie kosztów opieki np. nad dzieckiem uczestnika szkolenia?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę