Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy kryterium efektywności zatrudnieniowej obejmuje jedynie stosunek pracy wg Kodeksu pracy i podjęcie działalności gospodarczej, czy można stosować również umowy cywilnoprawne?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę