Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy w przypadku, gdy wsparciem objęte zostaną dwa powiaty, w których realizowane będą szkolenia w zawodach deficytowych z tych powiatów, to czy uczestnik zamieszkały w powiecie X może wziąć udział w kursie zgodnym z zawodem deficytowym z powiatu Y, czy też będzie zobligowany jedynie do kursu w zawodzie deficytowym z powiatu jego zamieszkania?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę