Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy stawki wynagrodzeń dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne trenerów, doradców, pośredników pracy itp. określone w załączniku nr 6, zawierają już w sobie dodatkowe koszty w związku z wprowadzeniem od stycznia 2022 r. nowych przepisów dot. braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę