Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Czy we wniosku w budżecie i w opisach zadań należy zdefiniować konkretne kursy i ich ceny, czy też mogą to być kursy niezdefiniowane, niewskazane z nazwy, ale z zastrzeżeniem, iż będą się wpisywały w Barometr zawodów (będą wybrane na etapie indywidulanej diagnozy uczestnika)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę