Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Powrót

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7, w przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym dokumencie „Barometr zawodów…”. Czy zawody deficytowe w ramach Barometru zawodów mają dotyczyć 2021 czy 2022 roku?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę