Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Czy można rozpocząć projekt od grudnia i jedynie jako wkład własny potraktować kwestie rekrutacji uczestników (praca psychologa i wychowawcy, analiza dokumentów)?

 Przejdź na górę