Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Czy praca wolontarystyczna członków zarządu, która wchodzi w koszty pośrednie może być traktowana jako wkład rzeczowy?

 Przejdź na górę