Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Czy wkładem własnym może być wynagrodzenie pracowników Świetlicy, którzy zostaną zaangażowani do projektu?

 Przejdź na górę