Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Czy realizując projekt dotyczący świetlic środowiskowych należy zwiększyć ilość miejsc w placówce, czy też do istniejących już miejsc możemy uzupełnić stan ze względu na to, że nie jest on wypełniony ilością uczestników świetlic? Przykładowo świetlica posiada 40 miejsc, a tak naprawdę uczęszcza 25 osób, a w innym przypadku jest 60 miejsc w świetlicy, a tak naprawdę uczęszcza 71 osób. Czy jeżeli wśród uczestników świetlicy są dzieci, które były tylko jeden raz, to czy mogą być one liczone do ogólnego stanu osobowego, czy też wymagana jest systematyczna obesność.?

 Przejdź na górę