Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Czy wkładem własnym do projektu może być sprzęt użyczony do realizacji projektu i jeśli tak to jaką kalkulację należy przedstawić? Czy wkładem własnym może być sprzęt zakupiony w ramach innego projektu?

 Przejdź na górę