Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

W załączniku nr 10 (str. 7, pkt. 22) znajduje się informacja o możliwości pobierania opłat (symbolicznych) od uczestników projektu, które stanowią wkład własny - na jakiej podstawie i w jaki sposób powinno być to zorganizowane? I czy w związku z tym jest konieczność zbierania zaświadczeń o dochodach, czy tylko oświadczeń o tym, że uczestnik przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego? Czy opłaty dotyczą wszystkich działań tzn. usług opiekuńczych i specjalistycznych i np. udziału w działaniach Klubu Seniora (np. drobne opłaty związane z udziałem w wycieczkach)?

 Przejdź na górę