Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierownika klubu seniora (w zakresie m.in.: współpraca z seniorami, organizowanie zajęć i warsztatów, koordynacja usług opiekuńczych i specjalistycznych) może być wykazana jako wkład własny w kosztach bezpośrednich?

 Przejdź na górę