Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Powrót

Jakie osoby moga być wspierane w ramach projektu i jaka jest definicja osoby niesamodzielnej?

 Przejdź na górę