Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy wskazane w Załączniku 6 przesłanki, jakie powinna spełniać osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, aby móc zostać objętą usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, muszą być także spełnione przez osoby objęte wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę