Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy w celu spełnienia kryterium dostępu nr 7 wystarczające będzie zawarcie w treści wniosku oświadczenia o zwiększeniu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez beneficjenta/partnera oraz liczby osób objętych usługami w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu czy też powyższe należy wykazać liczbowo?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę