Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy symboliczne opłaty od uczestników projektu mogą dotyczyć tylko usług opiekuńczych czy także działań uzupełniających takich jak np. usługa dowożenia posiłków?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę