Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Jaki specjalista powinien opracować indywidualną ścieżkę wsparcia - pracownik socjalny, psycholog? Czy w ramach tworzenia indywidualnej ścieżki dopuszcza się możliwość konsultacji medycznej z lekarzem (np. w celu określenia czy dana osoba kwalifikuje się do objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę