Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy planując działania wspierające opiekunów faktycznych należy tych opiekunów traktować jako uczestników projektu? Czy powinno się ich ująć w punkcie 3.2 wniosku w polu "Przewidywana liczba osób objętych wsparciem"?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę