Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Jakie osoby obejmuje definicja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? W jaki sposób można ich określić? Czy grupą docelową mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne z orzeczeniem? Czy preferowane są np. kobiety, osoby z obszarów miejsko-wiejskich, w starszym wieku, z orzeczeniem o niepełnosprawności?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę