Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy wnioskodawcą w konkursie może być powiat samodzielnie, czy może być powiat w partnerstwie z PCPR czy też może/musi być to partnerstwo powiatu z gminą?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę