Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy w przedmiotowym konkursie działania mogą być skierowane do osób usamodzielnianych pieczy zastępczej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę