Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy uczestnikami projektu mogą być dzieci (potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę