Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Powrót

Czy działaniami uzupełniającymi (teleopieka, wypożyczalnia sprzętu itd.) mogą być objęte osoby nie objęte w ramach projektu usługami opiekuńczymi? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej usług asystenckich, wskazanych jako działania uzupełniające - czy aby je otrzymać dana osoba musi być objęta usługami opiekuńczymi w ramach projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę